Oferta

Elektryk Sosnowiec? Oltech oferuje klientom szeroki zakres usług w zakresie:

instalacji alarmowych:

 • montaż nowych instalacji SSWiN,
 • modernizacje instalacji istniejących,
 • okresowe konserwacje i przeglądy systemów,
 • usuwanie awarii i naprawy usterek bieżących;

instalacji telewizji przemysłowej i monitoringu:

 • montaż nowych instalacji CCTV,
 • modernizacje instalacji istniejących,
 • okresowe konserwacje i przeglądy systemów,
 • usuwanie awarii i naprawy usterek bieżących;

instalacji elektrycznych:

 • montaż nowych instalacji dla odbiorców prywatnych oraz zakładów, instytucji i przedsiębiorstw,
 • modernizacje i przeróbki instalacji istniejących,
 • usuwanie awarii i naprawy usterek bieżących instalacji oraz urządzeń i aparatów elektrycznych,
 • montaż instalacji przeciwoblodzeniowych wraz z automatyką;

pomiarów elektrycznych oraz sprawdzeń odbiorczych i okresowych instalacji:

 • pomiary odgromowe, zwłaszcza skuteczności ochrony przeciwporażeniowej do 1kV,
 • pomiary rezystancji izolacji,
 • pomiary i badanie wyłączników różnicowoprądowych,
 • pomiary i badanie instalacji odgromowych,
 • pomiary natężenia oświetlenia,
 • pomiary i badanie elektronarzędzi,
 • pomiary uziemień,
 • pomiary elektryczne 5cio letnie (okresowe),
 • sprawdzenie ciągłości obwodów oraz ciągłości przewodów ochronnych PE;

układów automatyki, sterowania oraz aparatury elektrycznej, kontrolno-pomiarowej i sygnalizacyjnej, a także systemów i instalacji wyżej nie wymienionych:

 • montaż, modernizacja, naprawa, konserwacja układów automatyki, sterowania i sygnalizacji w przemyśle,
 • montaż, modernizacja, naprawa, konserwacja układów automatyki, sterowania i sygnalizacji dla odbiorców indywidualnych (np. sterowanie bramami, roletami, domy inteligentne itp.),
 • montaż, modernizacja, naprawa, konserwacja sieci komputerowych, internetowych oraz telefonicznych,
 • montaż, modernizacja, naprawa, konserwacja instalacji domofonowych i videofonowych,
 • montaż, modernizacja, naprawa, konserwacja instalacji TV kablowej, naziemnej i satelitarne.

Oferujemy również usługi tworzenia dokumentacji technicznej:

 • profesjonalne schematy instalacji elektrycznych, alarmowych, automatyki itp.,
 • opracowania i opisy,
 • protokoły z pomiarów odbiorczych i okresowych,
 • zgłoszenia do rejonu energetycznego.
Pozwól nam przygotować ofertę specjalnie dla Ciebie, a nie zawiedziesz się! Zadzwoń i zobacz, jak atrakcyjna może być współpraca z nami.

Oltech – szeroka oferta instalacji, pomiary odgromowe i elektryczne – Sosnowiec i okolice